Contact gegevens webshop

Onze gegevens,

Webshop gebruikte Bootonderdelen
Willem Boyeweg 18
6591ZT Gennep

email - Info@gebruikte-bootonderdelen.nl
www  - www.gebruikte-bootonderdelen.nl
GSM  - +31 (0)610996339

Bezoek aan de webshop is alleen op afspraak.

KVK:  62827863
BTW: NL002228239B90

KNAB Bank
Rekening nummmer: NL92KNAB0723292426
BICnummer             : KNABNL2H
TNV                         : Unnew of gebruikte bootonderdelen